Unterweisung Stapler PL

Instrukcja dla prowadzących wózki widłowe

Instrukcja dla prowadzących  wózki widłowe (przemysłowe)

 

 

 

 

 

 

Instrukcja

 

Definicja wózki przemysłowe:

Tutaj jako termin ogólny dla wszyskich wózków przemysłowyh, które są odpowiednio do normyDIN ISO 5053 „Wózki przemysłowe z napędem – pojęcia” wyposażone z widłami, pltformą lub z innym użądzeniem przeznaczonym do transportu, podnoszenie lub piętrowania ładunków.

Do tego należą w szczególności wózki widłowe, terenowe wózki widłowe, wózki do wysokiego składowania , a także wózki do składowania o zmiennym zasięgu. (Teleskopowe).

 

 Przyczyny wypadków:

 • Przewrócenie wózka,
 • Nieprawidłowe przejęcie ciężaru,
 • Błąd w obsłudze lub prowadzieniu,
 • Nieodpowiedni za- lub rozładunek wózka,
 • Błędy w montażu lub pracach konsewacyjnych,
 • Niedozwolona jazda osób towarzysząch, a także
 • Nieautoryzowane użytkowanie

 

Ogólne:

Często uważa się, że samochodowe prawo jazdy wystarcza do pewnego prowadzenia wózka widłowego.

Ten podląd jest jednak błędny.

Wiadomości i umiejętności kierowania pojazdami mogą wprawdzie ułatwić obsługę wózka widłowego, ale dla prowadzącego wózek widłowy przychodzą dodatkowe i innego rodzaju wymagania.

Wózki widowe posiadają specjalne sterowanie na tylną oś.

Z tego powodu warunki jazdy są zdecydowanie odmienne do prowadzenia samochodu.

Czynności jazdy muszą dodatkowo uwzględnić pionowe poruszanie ładunku poprzez  ruchome (nachylające) rusztowanie podnoszące.

Często muszą także duże ciężary zostać ustawione na dużych wysokościach i z dużą dokładnością.

Te z tymi czynnościami związane zmianny punktu ciężkości wózka widłowego doprowadzą nie wyszkolonego kierowcę do krytycznych sytułacji.

Z tego powodu nie może każdy, nawet będący dłudo w posiadaniu samochodowego prawa jazdy, zasiąść do prowadzenia wózks widłowego.

Będie narażał siebie i innych na niebezpieczeństwo.

 

 

Kierowcy wózków widłowych muszą

 • Mieć conajmniej 18 lat,
 • Psychicznie i fizycznie nadawać się do wykonywania tych czynności,
 • Posiadać pisemne zlecenie kierownictwa przedsiębiorstwa (wewnętrzno zakładowe prawo jazdy).

 

Zlecenie dla kierowcy musi być w formie pisemnej.

Do zlecenia może być użyte wewnętrzne prawo jazdy.

Zlecenie jest tylko ważne do zakładu dla którego zostało wydane.

Zlecenie nie jest ważne na inne zakłady.

 

Reperacje wózków przemysłowych mogą być przeprowadzane tylko przez

„odpowiednie osoby“ .

 • Nigdy nie reperować samemu
 • Meldować uszkodzenia natychmiast i nie używać pojazdu

Jeździć tylko po drogach ruchu do tego przez przedsiębiorstwo wyznaczonych.

Uważać na wysokości przjazdu.

Uwaga na nierównch drogach ruchu.

Ostrożnie na śliskich nawierzchniach.

 

 

 

Publiczny ruch drogowy

Wózki widłowe są wielostronnymi środkami transportu, które znajdują zastosowanie w prawie każdym przedsiębiorstwie.

Jeżeli będzie wózek widłowy używany w ruchu publicznym, obowiązuje nie tylko przepis o zapobieganiu wypadkom dla wózków przemysłowych (Unfallverhütungsvorschrift Flurförderzeuge (BGV D27)), ale także przepisy ruchu drogowego (Straßenverkehrsgesetz STVG, Straßenverkehrsordnung STVO, Straßenverkehrszulassungsordnung STVZO und Fahrerlaubnisverordnung FeV).

To oznacze, że zostają postawione dodatkowe wymagania dotyczące wyposażenia wózka widłowego i kwalifikacji kierujągo.

Wyposażenie wózka widłowego w ruchu publicznym

Wymagania dotyczące wyposażenia są określone w  przepisach ruchu drogowego (STVZO) .

Odchylenia są dopuszczalne jeżeli wózek widłowy ze względów konstrukcyjnych nie może jeździć szybciej niż 20 km/godz.

Dopuszczenie do ruchu drogowego

Kto chce się poruszać w ruchu drogowym, musi przestrzegać przepisy ruchu drogowego (StVG). Według § 1 u.a.: § 1 Dopuszczenie samochodów i ich przyczep które mają być uźywane w ruchu drogowym, muszą być do niego dopuszczone przez odpowiedni urząd (Zulassungsbehörde) . (2) Jako pojazdy w myśl ustawy uchodzą  pojazdy lądowe które są poruszane za pomocą silnika,i nie należą do pojazdów szynowych.

Obowiązek dopuszczenia do ruchu

(1) pojazdy i ich przyczepy, które ze względu na konstrukcję mogą osiągać szybkość większą niż 6 km/godz (za pojazdami ciągnione pojazdy z wyjątkiem niesamodzielnie poruszających się pojazdów  które są holowane), mogą się poruszać po drogach publicznych , wyłącznie po udzeleniu odpowiedniego dopuszczenia do ruchu lub jako EG-Typgenehmigung (zezwolenie dla typu pojazdu) i poprzez przydzielenie znaków rejestracyjnych dla pojazdów lub przyczep poprzez  odpowiedni organ administracyjny (Zulassungsbehörde).

Obowiązek dopuszczania do duchu

(2) zwolnione z przepisów o dopuszczaniu do ruchu są: a) samojeżdżące maszyny  (pojazdy, które ze względu na ich konstrukcję i ze wzlędu na stałe na nich zamontowanych użądzenia służą do wykonywania pracy i nie są przystosowane do transportu osób i towarów),  poprzez Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (ministerstwo ruchu,-budowy i gospodarki mieszkaniowej) określonych pojazdów należą,

 1. b) wózek widłowy

wózek widłowy, który ze względu na konstrukcję nie może poruszać się szybciej niż 20 km/godz , są zwolnione z obowiązku rejestrascji i podatku drogowego i z tego względu nie potrzbują numerów rejestracyjnych, tylko szyld (plakietę) z imieniem i adresem właściciela.

Leży dopuszczalna szybkość maksymalnba powyżej 20km/godz, muszą być zarejestrowane i posiadać tablice rejestracyjne  według § 18 Abs. 4 Nr. 1 STVZO .

 

Kwalifikacje prowadzących wózki widłowe

Jeżeli będzie wózek widłowy poruszał się na drodach publicznych, kierujący staje się automatycznie uczestnikiem ruchu w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym.

Kierujący potrzebuje zezwolenie na prowadzenie odpowiedzalnego urzędu, do prowadzenia pojazdu na drogach i placach publicznych.

Odpowiednie zezwolenie jest podzielone na klasy i orientuje się do według konstrukcji określonej szykości maksymalnej i dopuszczalnego ciężaru maksymalnego pojazdu.

 

 

 

 

W ruchu publicznym wózek widłowy potrzebuje :

Światła tylne, światła hamulcowe, świetła odblaskowe i kierunkowskazy

 

 

 

 

 

Wózek widłowy z koszem:

Osoby mogą być podnoszone tylko pod następująmi warunkami : zastosowanie dopuszczonych (sprawdzonych) typów platform nośnych.                               

Tabela ciężarów:

Przy transporcie neleży stosować się do powyższej tabeli.

 

 

Odpowiedzalność za zabezpieczenie ładunku:

Kierujący jest także (współ)opwidzialny za zabezpieczenie ładunku.

 

 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie ładunku:

np.: przy kontroli drogowej zostanie stwierdzone niewystarczające zabezpieczenie ładunkuwird. Kirujący musi zapłacić 50,00 € kary i otrzyma 1 Punkt w zentralnym registrze.

np.: przy kontroli drogowej zostanie stwierdzone niewystarczające zabezpieczenie ładunkuwird. Kirujący musi zapłacić 75,00 € kary i otrzyma 1 Punkt w zentralnym registrze.

Przy zabezpieczaniu ładunku należy zwrócić uwagę, czy wszystkie środki zabezpieczające nie są uszkodzone.

Za to odpowiedzialna osoba przeładująca

Uszkodzonych użądzeń (środków) zabezpieczających nie wolno używać !

Przesiębiorca jest zobowiązany do zatroszczenia się, aby kierujący wózkiem widłowym (przemysłowym) z siedzeniem posiadał odpowiednią odzież środki zabezpieczające przed wpływami atmosferycznymi, jeżeli wózek będzie często używany na świeżym powietrzu.

Nie zastawiać dróg ruchu

Drogi ruchu muszą być stale przejezdne, aby modły być używane o każdym czasie.

Drogi ruchu które jednocześnie są drogami ratunkowymi i ewakuacyjnymi muszą być zawsze wolne, i niedozwolone jest nawet chwilowe odstawianie ładunku, pojazdu oraz innych rzeczy.

 

Proszę kliknąć na słowo „Stapler“ aby wziąść udział w egzaminie.

Krane-Prüfung-PL