Instrukcja dla spawaczy

Instrukcja dla spawaczy

Faza 1

Instrukcja

   Największym niebezpieczeństwem przy pracach spawalniczych jest prąd elektryczny.

Normalnie są wszystkie części przy urządzeniach , które stoją pod napięciem , chronione przed dotykiem.

Przy uszkodzonych przewodach elektrycznych wystarczą istniejące napięcia , aby w niekorzystnych warunkach spowodować ciężkie albo śmiertelne obrażenia.

 

Wzmożone zagrożenie elektrycznością występuje na następujących miejscach pracy:

  • jeśli się klęcząc , siedząc , leżąc albo opierając dotknie do częśi , które mogą przewodzić

prąd elektryczny

  • na stanowiskach pracy, przy których przestrzeń ruchowa pomiędzy dwoma częściami które mogą przewodzić prąd elektryczny, jest mniejsza niż 2 metry, tak że spawacz może się przypadkowo do nich dotknąć .

 

Wzmożone zagrożenie elektrycznością występuje na następujących miejscach pracy:

przy mokrych , wilgotnych albo gorących miescach pracy , przy których opór elektryczny ludzkiej   skóry , ubrania i wyposażenia ochronnego poprzez pot lub wilgoć jest w dużym stopniu obniżony.

 

Działania ochronne przeciwko zagrożeniu prąde elektrycznym

Aparat spawalniczy i wszystkie od i do niego dochodzące przewody muszą zostać tak ustawione ,

aby żadne z nich nie mogło zostać uszkodzone.

Jeśli prowadzą przez drogę ruchu muszą zostać zabezpieczone ( n.p. przykryte przez tak zwaną Kabelbrücke)

 

Działania ochronne przeciwko zagrożeniu prąde elektrycznym

Wszyskie kable, przewody i uchwyty elektrod muszą być regularnie sprawdzana przez spawacza pod kątem uszkodzeń. Uszkodzona izolacja może stanowić zagrożenie dla życia.

Reperacje aparatu spawalniczego oraz kabli może przeprowadzać wyłącznie specjalista elektryk.

 

Działania ochronne przeciwko zagrożeniu prąde elektrycznym

Uszkodzone przewody , uchwyty elektrod , palnik oraz ich zużyte części muszą zostać natychmiast wymienione. Reperacje oraz czyszczenie mogą być przeprowadzane tylko gdy aparat nie stoi pod napięciem. Tylko w tym wypadku jest się chronionym przed porażeniem prądem.

 

Działania ochronne przeciwko zagrożeniu prąde elektrycznym

Aparat spawalniczy musi być regularnie sprawdzany i przeglądany przez fachowca elektryka.

Stanowisko pracy powinno być dodatkowo wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa wady prądu.  (FI wyłącznik)

 

Działania ochronne przeciwko zagrożeniu prąde elektrycznym

Przed spawaniem musi być dokładnie sprawdzone czy prawodłowo kontaktuje podłączenie uziemienia.

Poprzez uziemienie jest obieg prądu między elektrodą i urządzeniem spawalniczym bezpiecznie zamknięte.

To zapobiega, że przez obrabiane przedmioty, stół roboczy, albo wzdłóż drabin ochronnych płynie prąd i może je uszkodzić a także porazić osoby.

 

Działania ochronne przeciwko zagrożeniu prąde elektrycznym

W czasie dłuższych przerw w pracy ( np. na jedzenie lub przekazywanie nowej zmianie ) należy spawarkę kompletnie wyłączyć. Przy krótkich przerwach można uchwyt elektrod albo palnik odłożyć na odizolowanych podkładach. To zachowanie zapobiega niebezpieczeństwu zetknięcia się elektrody z aparatem spawalniczym lub innym przedmiotem lub częścią mogącą przewodzić prąd, co może spowodować zamknięcie jego obiegu.

 

Działania ochronne przeciwko zagrożeniu prąde elektrycznym

Następstwem takiego niezamierzonego obiegu mogą być z reguły uszkodzone przedmioty lub urządzenia. A także mogą być porażone osoby , które dostaną się przypadkowo w taki obieg zamknięty.

 

Działania ochronne przeciwko zagrożeniu prąde elektrycznym

Szczególne znaczenie posiada isolacja spawaczy w stosunku do otoczenia. W szczególności przy mokrym, wilgotnym i przepoconym ubraniu oraz przy lekko przewodzącym otoczeniu , np. w zbiornikach lub kotłach, występuje obniżony opór prądu elektrycznego. Przez to zaistnieje niebezpieczeństwo, że prąd będzie przewodzony nie tylko przez kabel uziemienia ale także przez ciało spawacza.

 

Działania ochronne przeciwko zagrożeniu prąde elektrycznym

Jeśli pracuje wielu pracowników przy jednym przedmiocie musi być praca skoordynowana.

Przez fałszywe podłączenie spawarki mogą powstać niebezpieczne prądy.

Podłączenie może nastąpić tylko w następującej kolejności:

1.podłączyć do sieci

2.podłączyć odprowadzenie prądu spawalniczego przy obrabianym przedmiocie

3.odłożyć odizolowany uchwyt elektrody lub palnik

4.włączyć dopływ prądu

 

Przy wyłączanie należy postępować w odwrotnej polejności

Spawaczowi nie wolno przy tym w żadnym wypadku dotknąć się do dwóch ( lub więcej )elektrod jednocześnie.

W tym przypadku musi to być zabezpieczone technicznie ( np. ścianka działowa ) lub organizacyjnie   ( np. odpowiedni odstęp ).

 

Osobiste wyposażenie ochronne przy spawaniu

Spawacz musi być zabezpieczony przed:

  • wpływem promieniowania
  • dymami i oparami wydzielającymi się przy spawaniu
  • w zakresie obróbki metali występującymi niebezpieczeństwami

W szczególności musi być sprawdzone, czy normalne ubranie ochronne oferuje wystarczającą ochronę przed łatwopalnością

 

Osobiste wyposażenie ochronne przy spawaniu

Przed wydaniem dalszego wyposażenia ochronnego, np. masek oddechowych, musi być sprawdzone czy ochrona może być zabezpieczona poprzez środki techniczne. Używanie środków ochrony dróg oddechowych jest talko dozwolone w przypadku gdy substancje trujące nie mogą zostać usunięte wystarczająco poprzez wentylację , wietrzenie oraz wyciągi , lub jeśli wentylacja jest technicznie niemożliwa.

 

Osobiste wyposażenie ochronne przy spawaniu

Przy pracach nad głową oraz w ciasnych pomieszczeniach i zbiornikach ( pomieszczenie bez wyciągu powietrza, mniej niż 100 m3 lub o jednym z wymiarów: długość, szerokość, wysokość, przekątna poniżej 2 metrów ) jest konieczne noszenie ciężko zapalnej odzieży ochronnej.

Odzież ochronna musi być postawiona do dyspozycji przez pracodawcę.

 

Osobiste wyposażenie ochronne przy spawaniu

W zależności od wykonywanego zadania może to być fartuch albo ubranie spawalnicze.

Odzież z włókien sztucznych nie nadaje się, ponieważ może się stopić pod wpływem gorąca.

Na zachowanie się odzieży w stosunku do temperatury i zapalności ma także wpływ, czy ubranie jest zanieczyszczone, np. przez olej lub tłuszcz. Dla ochrony przed tryskającym gorącym metalem lub promieniowaniem należy ciało chronić ubraniem z długimi rękawami. Wszystkie otwory w ubraniu muszą być zapięte.

 

Osobiste wyposażenie ochronne przy spawaniu

Zabronione jest noszenie w ubraniu ochronnym przedmiotów takich jak: zapalniczki, pojemniki zawierające aerozol, ponieważ pod wpływem gorąca, iskier lub przypadkowego otwarcia mogą się zapalić.

 

Osobiste wyposażenie ochronne przy spawaniu

Przy spawaniu wydalane są promienie świetlne w zakresie widocznym, nadfioletowym i podczerwonym, co przy dłuższym działaniu uszkadza wzrok.

Widoczne światło oślepia.

Nadfioletowe światło uszkadza rogówkę, a podczerwone przez swoje działanie termiczne doprowadza do zapaleń i innych uszkodzeń wzroku.

 

Osobiste wyposażenie ochronne przy spawaniu

Poza oczami należy chronić także całą twarz przed promieniowaniem nadfioletowym.

Spawacz musi używać zawsze tarczę ochronną lub zakładać klosz ochronny.

 

Zagrożenie prze substancje szkodliwe

Powstawanie przy spawaniu substancji szkodliwych jest w dużym stpniu uzależnione o stosowanej metody spawania i konkretnego przypadku.

 

Zagrożenie prze substancje szkodliwe

Wydzielanie substancji szkodliwych jest niższe przy mniejszym napięciu obciążającym i mniejszym prądzie spawania. Różne sposoby spawania prowadzą do powstawania różnych substancji szkodliwych i w różnych ilościach. Tłuszcz, olej i inne zanieczyszczenia, powłoki i lakiery oraz metale szlachetne powodują powstawanie większej ilości tych substancji.

 

Zagrożenie prze substancje szkodliwe

Tłuszcz, olej i inne zanieczyszczenia, powłoki i lakiery oraz metale szlachetne powodują powstawanie większej ilości tych substancji.

Szczególnie niebezpieczne substancje trujące powstają przy spawaniu stali pokrytej metalicznymi powłokami. Wydzielają się takie substancje jak cynk, nikiel, chrom itd.

 

Zagrożenie prze substancje szkodliwe

Należy z jednej strony stosować metodę spawania, która prowadzi do jak najmniejszej emisji substancji szkodliwych, a z drugiej usuwać zanieczyszczenia z powłók i miejsc spawania.

 

Zagrożenie prze substancje szkodliwe

Zawsze włączyć istalację wyciągową !

 

Zagrożenie prze promieniowanie

Promieniowanie łuku świetlnego zawiera dużą część promieni nadfioletowych.

Przy dłuższym działaniu uszkadza oczy i może doprowadić do oślepnięcia.

 

Niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji

Przy spawaniu istnieje niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji.

Zwróć uwagę na materiały łatwopalne, jak rozpuszczalniki, kartony, papier, gaza i usuń je ze strefy zagrożenia.

 

Niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji

Na budowach oraz w obcych firmach konieczne jest zezwolenie na prace spawalnicze „Schweißerlaubnisschein”.

Powinien być wypełniony i podpisany przez kierownika budowy lub zleceniodawcę.

 

Pozostałe zagrożenia

Przewracające się bulte gazowe mogą spowodować znaczne szkody.

Butle gazowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.           

 

 

Pozostałe zagrożenia

Stosój się zawsze do instrukcji pracy „spawanie”.

Ona wskazuje na niebezpieczeństwa i kroki ochronne.

Spawazy