Unterweisung Krane-PL

Istrukcja dźwigi i środki do podnoszenia

 

 

 

 

 

 

Wymagania do samodzielnego prowadzenia (obsługi) dźwigu

 • Wiek: conajmniej 18 lat
 • Fizyczne i psychiczne kwalifikacje
 • instruktaż
 • zlecenie
 • pisemnie (przy ruchomych dźwigach) –
 • poza tym ustnie
 • wprowadzenie w obsłógę urządzenia

 

Tłumaczenie określenia „dźwig“

Dźwig jest urządzeniem przy pomocy którego można podnosić i w obrębie określonego  obszaru transportować i piętrować ładunki . Dźwig, w zależności od wielkości można obsłógiwać ręcznie albo elektrycznie. Z ruchomym dźwigiem ramowym daje się szczególnie wielostronnie pracować.

 

Osobiste wyposażenie ochronne do pracy przy dźwigu

 • buty ochronne
 • rękawice ochronne
 • hełm
 • a także osobiste wyposażenie ochronne w zależności od odcinka pracy, np. Ochrona słuchu, oczu, ubranie ochronne od deszczu, ciepła odierz …

Postawione do dyspozycji osobiste wyposażenie ochronne należy zawsze używać!

 

 

Sprawdzenie dźwigu przed rozpoczęciem pracy przez obsługującego

Urządzenia ochronne na funkcjonalność

 • hamulec bezpieczeństwa
 • Wyłącznik głóny
 • hamulce (ciężaru- i podwozia)
 • sterowanie
 • Urządzenia sterujące dźwigu

 Dźwig na widoczne usterki

 • liny, haki und Unterflasche
 • sprawdzenie przy poruszaniu i podnoszeniu na dziwne dźwięki

Usterki i zakłócenia meldować, ggf. zatrzymać pracę dźwigu!

 

Ogólne reguły przy pracy dźwigu (1)

 • nośność dźwigu mieć na uwadze
 • tylko odpowiednio przymocowane ciężary poruszać
 • ciężary nie ciągnąć ukośnie
 • ciężar i hak oserwować przy wszyskich ruchach dźwigu
 • nie prowadzić ciężar do tyłu (niebezpieczeństwo poknięcia)
 • jeżeli jest obserwacja niemożliwa, jechać tylko na znak osoby wskazującej
 • cieżar na dźwigu ð trzymać w ręku urządzenie sterujące

 

 

ogólne normy przy eksploatacji dźwigu (2)

 • w razie potzreby dać znak ostrzegawczy
 • poruszanie ręcznie zaczepianych łanunków tylko na znak (osoba zapinająca albo nadzorująca)
 • nie najeżdżać na wyłącznik awaryjnny (alarmowy)
 • ładunki odstawiać tylko na do tego celu przeznaczonych miejscach
 • mieć na uwadze niebezpieczeństo przygnieceniaŁadunki nie prowadić ponad osobami

 

Wyposażenie (urządzenie) odbioru ładunku

 

 

 

Urządzenie do przenoszenia ładunków jest kombinacją urządzen do przyjmowania ładunku np. Pojemniki lub palety, przyżądów do mocowania i użądzeń podnoszących np hak dźwigu

Jako rzeczy podnoszące są nazywane urządzenia do podnoszenia i poruszania ładunków (ciężarów) np dźwigi.

Urządzenie do przejęcia ładunku (LAM) jest to nie należące do urządzeź podnoszących i służące do załadunku i rozładunku ciężarów które mogą być połączone z urządzeniem podnoszącym dźwigu..

Urządzenie podnoszące, jest to na stałe zamontowana część dźwigu służąca do zamocowania i ponoszenia ciężarów (rysunek górny – Tragmittel).

Przyżądy do ponoszenia

 • łańcuchy
 • liny
 • taśmy do podnoszenia

Zawieszanie ładunków

Trzy rodzaje mocowania :

bezpośrednio do punktów do zamocowania (są to punkty przeznaczone do zamocowania np. haków. Czasami na ładunku lub na urządzeniu do jego przejęcia np. na pojemniku lub palecie)

zasznurowanie (zawiązanie) (Przyżądy do ponoszenia zostają na około ładunku. pętle/węzeł naokoło ładunku zawiązane“)

wisząco (Hängegang)  -patrz na następnej stronie!! (wisi bezpośrednio przy Anschlagmittel – lina , łańcuch, pas)

 

Przy sznurowaniu wolno urządzenie podnoszące tylko do 80% jej podanej wytrzymałości obciążyć.

Urządzenie do przenoszenia ładunków nie wolno w żadnym wypadku przeciążać

 

 

Dotyczy wszyskich przyżądów do podnoszenia :

– nie wolno ich wiązać (np. aby je skrócić lub przedłużyć)

– zaznaczone na czerwono odcinki nie mogą być zawieszone na hakach dźwigu, punktach do mocowania oraz na kantach,

Dotyczy pasów do podnoszenia i lin:

– są nie przeznaczone i nie przystosowane do bezpośredniego zawieszania cieżarów o ostrych kantach, jako środki pomocnicze mogą być użyte ochraniacze na kanty

Dotyczy łańcuchów:

– są nie przeznaczone i nie przystosowane do ładunków o gładkich i śliskich powirzchnuach

Ustalenie środka ciężkości ładunku jest bardzo ważne dla bezpiecznego transportu. Hak dźwigu powinien leżeć możliwie dokładnie ponad tym punktem. Tym zmniejsza się niebezpieczeństwo rozbujania i obsunięcia się ciężaru podczas podnoszenia i transportu.

Przy zapakowanych towarach– np. skrzyniach drewnianych – środek ciężkości musi być oznakowany jeżeli nie leży po środku.

 

 

Oznaczenie przyżądów do podnoszenia (Anschlagmittel)

 • wytrzymałość musi być dobrze widoczna i na stałe podana.
 • Przy jednoniciowych linach i łańcuchach należy dopuszczalną wytrzymałość odczytać z odpowiedniej tabeli lub z plakiety
 • Przy wieloniciowych linach i łańcuchach  musi być wytrzymałość podana na zakres w obrębie konta nachylenia pomiędzy 0° i 45° , a też w danym przypadku pomiędzy 45 60°

 

Łańcuchy i części łańcuchów

 

 

 

 

Sprawdzanie na przydatność do użytku łańcuchów i ich części

 • Brak lub nieczytelna plakietka z podaną dopuszczalną wytrzymałością
 • Ślady oddziaływania termicznego
 • Ślady oddziaływania środków chamicznych
 • Rysy i wgniecenia
 • Ślady rdzewienia
 • Ślady po spawaniu
 • Deformacje
 •       Rociągnięcie(wydłużenie): część środkowa z łańcuchem   max. 8%
 •       Rociągnięcie(wydłużenie):: część do zawieszania  max. 10%
 •       Część do mocowania na haku   max. 10%
 • Pozostałe uszkodzenia

Ablegereife:(nieprzydatność do użytku)

Ablegereife oznacza, że tych środków do zawieszania nie wolno używać!!!!

Oznakowanie łańcuchów do zawieszania

 

 

 

 

Kąt przy zawieszaniu nie może przekraczać 60°.

 

Sprawdzanie na Ablegereife

Łańcuchy: pęknięcie , nacięcia

 

 

Sprawdzanie na Ablegereife

Łańcuchy (wydłużenia)

 

 

 

Liny stalowe

 

 

 

 

 

 

Budowa liny stalowej (wieloniciowej)

 

 

 

 

 

 

Sprawdzanie na Ablegereife (przydatność do użytku) Lina stalowa (1)

 • Nieczuytelne oznakowanie
 • Duża defomacja, wystający wkład liny
 • Złamane druty (> 6 przty 6d lub >14 przy 30d)
 • Pęknięcia drutów przy 3 przyległych drutach zewnętrznych w jednej nici (Litze)
 • Duże zużycie(> 10% średnicy liny)
 • Ślady po prądzie

 Sprawdzanie na Ablegereife (przydatność do użytku) Lina stalowa (2)

 • Rdza
 • Zmiany zabarwienia spowodowane gorącem
 • Uszkodzone połączenia końcowe (zaciski, spawy,)
 • Pęknięcia w częściach nośnyh i końcowych
 • Deformacje w częściach nośnyh i końcowych
 • Inne uszkodzenia

Oznakowanie lin stalowych

 

 

 

 

Sprawdzenie na przydatość do użytku

 

 

 

 

 

Sprawdzenie na przydatość do użytku

 

 

 

 

 

 

 

Pasy nośne  i pętle z włókien sztucznych

 

 

 

 

 

Sprawdzenie na przydatość do użytku pasów nośnych  i pętli z włókien sztucznych

 • Nieczytelne oznakowanie
 • Uszkodzenia nośnych partii
 • Uszkodzenia nići lub nacięcia we włóknach większych jak 10% całości średnicy
 • Deformacje poprzez temperaturę, promieniowanie, tarcie, dotyk
 • Wpływ agresywnych substancji, takioch jak kwasy, ługi lub rozpuszczalniki,
 • Uszkodzenia izolacji lub wkładu (części wewnętrznej)
 • Pozostałe uszkodzenia

 

Pasy nośne i pętle z włókien sztucznych

Brakujące oznakowanie (Etikiett)

 

 

 

 

 

Pasy nośne i pętle

 • uszkodzenia

 

 

 

 

 

 

 

Pasy nośne i pętle

 • wpływy środków chemicznych

 

 

 

 

 

Pasy nośne i pętle

 • uszkodzenia przez ciepło

 

 

 

Pasy nośne i pętle

 • uszkodzenia przez nacięcie

 

 

Faserseile (liny z włókna)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzanie na przydatność du użytku lin

 • pęknieńcia w nici
 • mechaniczne uszkodzenia,, oznaki dużego zużycia,rozluźnienia
 • wypadanie pokruszonych części przy nakręcaniu liny
 • Wpływ wilgotności i innych agresywnych środków, np. kwasów
 • Większa ilość pękniętych nici– więcej niż10% całej ilości
 • Nadpalenia, zwęglenia lub nadpażenia poprzez wpływ gorąca
 • Rozluźnienie połączeń

 

Przy środkach do udźwigu należy mieć na uwadze:

 • Odpowiedni wabór
 •      -udźwig (oznaczenie)
 •      -rodzaj ładunku
 •      -możliwości zawieszenia / -punkty
 •      -kąt nachylenia
 • Ciężar bezpiecznie zawiesić (mieć na uwadze przydatość)
 • Używać ochrony kantów (drzewo, guma, plastyk, metal)
 • Ciągle utrzymywać kontakt wzrokowy z kierującym dźwigiem, i uzgodnić znaki

 

 

Kiedy należy używać ochrony kantów (ostre kanty):

 

 

 

 

 

 

Ochrona kantów:

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona kantów:

 

 

 

 

Przed transportem należy zwrócić na następujące rzeczy uwagę:

 • Czy znajdują się punkty do zawieszania?
 • Jaką formę ma ładunek (ciężar)– symetryczny czy nieforemny?
 • Jaka jest powierzchnia?
 • Ma być ponoszone jednocześnie wiele pojedyńczych części lub paczki razem zaspawane folią?

 

Proszę kliknąć na słowo „Krane“ aby wziąść udział w egzaminie.

Krane-Prüfung-PL